Bulgaria

Потапяне в селските райони

Активни почивки в редица селски райони на най-разнообразни теми

Опит от първо лице

Искате истински да усетите мястото и да участвате в местни активности?

Автентичен обмен

Уникален поглед върху живота на местната общност, традиции, обичаи и практики

 

EuroRural Tourism е вълнуваща съвместна инициатива между малко познати, но забележителни селски райони в Европа и Средиземноморието, която подкрепя новата „туристическа култура“. Тази нова туристическа култура участва в местната икономика и приветства личната инициатива на посетителя за контакт с местното население, с което споделят общо чувство на ангажираност чрез туристическата дейност.

 

ДЕСТИНАЦИИ
NETWORK PARTNERS
cme

This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.